ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΟΥΖΟΣ» σας καλωσορίζει στo ηλεκτρονικό κατάστημα διαδικτυακής πώλησης ενδυμάτων και αξεσουάρ «ΜΚ Boutique Store» και σας ευχαριστεί για τη διαχρονική προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας.

Η εταιρεία μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνουν ότι έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation»), όπως αυτός ισχύει, επιδεικνύοντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι και παραμένουν ασφαλή.

Η παρούσα  πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στη διεξοδική πληροφόρησή σας σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και όλα τα δεδομένα που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας ή μας παρέχετε μέσω της πλοήγησής σας σε αυτή.

Η παρούσα Πολιτική θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτής της Πολιτικής, έτσι ώστε να γνωρίζετε εάν, με ποιο τρόπο, για ποιο σκοπό και ποια ακριβώς προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εταιρία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΟΥΖΟΣ» (διακριτικός τίτλος: “ΜΚ Boutique Store”), με έδρα Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης 70 100, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 752931 και e-mail: info@mkboutiquestore.gr

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική είναι νομικοί και ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ιστοσελίδα μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Κάνουμε κάθε τι δυνατό προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Κατηγορίες δεδομένων σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την πραγματοποίηση αγορών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, διεύθυνση,  αριθμό κινητού τηλεφώνου ή σταθερού προαιρετικά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),. Όποια από τα δεδομένα χαρακτηρίζονται ως προαιρετικά καταχωρούνται από εσάς και κατόπιν επιλογής σας προκειμένου να μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ολοκληρώσετε την παραγγελία σας χωρίς εγγραφή, σας ζητούμε να υποβάλλετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας, όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης και τα στοιχεία που αφορούν την καταβολή της πληρωμής. Επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας, θα σας ζητηθούν κατά την ολοκλήρωσή της.

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies τα οποία μας βοηθούν να δημιουργήσουμε το προφίλ των χρηστών μας και να διευκολύνουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της εμπειρίας χρήσης της. Tα cookies που χρησιμοποιούμε σας επιτρέπουν να συνδέεστε στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να συμπληρώνετε τις ηλεκτρονικές φόρμες που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας και να επικοινωνείτε μαζί μας. Το κείμενο που διαβάζετε, «Πολιτική Cookies», επεξηγεί με απλά λόγια τι είναι τα Cookies, ποια Cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να σας παράσχουμε εμείς εκ προοιμίου την επιλογή να ενεργοποιηθούν/ απενεργοποιηθούν επιλεκτικά τα Cookies της Ιστοσελίδας. Με την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των Cookies που αυτή χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο έτσι ώστε να περιορίσετε σημαντικά την χρήση Cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα Cookies»).

Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, στο smartphone ή σε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Internet, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα Cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα. Συνεπώς, δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν στον τυπικό ορισμό του ιού. Τα Cookies είναι κατ’ αρχήν απαραίτητα διότι επιτρέπουν σε έναν δικτυακό τόπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη και να προσαρμόζει το περιεχόμενό του σε αυτή. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα “θυμάται” τις ενέργειές και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να εισάγετε αυτές τις προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή κάποια άλλη σελίδα που συνδέεται με αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιον από τους εξειδικευμένους ιστότοπους, όπως για παράδειγμα https://cookies.insites.com/

Ποια cookies χρησιμοποιούμε

Tα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει ή για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (περισσότερα εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm).

Τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας είναι τα εξής:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας

Παράδοση παραγγελίας

Εκτέλεση Σύμβασης Αγοραπωλησίας

Αποστολή στοιχείων εξέλιξης της παραγγελίας μέσω email, sms.

Εκτέλεση Σύμβασης Αγοραπωλησίας

Aποστολή newsletter

Η Συγκατάθεσή σας

Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.

Βελτίωση της ιστοσελίδας μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα και νόμισμα)-

Έννομα Συμφέροντα Επιχείρησης

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη διάρκεια της επίσκεψης, τον αριθμό προβολών της σελίδας κ.α.).

Βελτίωση της ιστοσελίδας μας

Έννομα Συμφέροντα Επιχείρησης

Η Συγκατάθεσή σας

Google Analytics

Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει τη συλλογή στοιχείων για την ανάλυση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες της, να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τα προϊόντα που παρέχει, τις υπηρεσίες και τις προσπάθειες για τις προωθητικές μας ενέργειες, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies;

Τα προγράμματα περιήγησης των περισσότερων υπολογιστών, smartphone και άλλων συσκευών με δυνατότητα πρόσβασης στο Web είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Παρ’ όλα αυτά, όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις απορρήτου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά επίπεδα αποδοχής των cookies ή του χρονικού διαστήματος αποθήκευσης αυτών, αφότου ένας χρήστης έχει επισκεφθεί έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies για τον παρόντα δικτυακό τόπο ή για άλλους δικτυακούς τόπους, μπορείτε να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να δείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό κάντε αναζήτηση στις επιλογές «Βοήθεια» / “Help” του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ αποκλείσετε τα cookies.

Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας  ότι ορισμένα από τα cookiesείναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ορισμένα cookies, αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες στις προσφερόμενες από την ιστοσελίδα μας υπηρεσίες.

Μπορείτε εύκολα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies σ΄αυτή την ιστοσελίδα επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους: Iacceptcookies / Irefusecookies.

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της ιστοσελίδας μας ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μας παρέχετε την ειδική συγκατάθεσή σας σχετικά με τα εξής:

 • Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στη λήψη και επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας μαζί σας, προϋπόθεση απαραίτητη για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Mπορείτε επίσης να επιλέξετε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία/newsletters για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας, παρέχοντάς μας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σχετική συγκατάθεση σας. Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα μας, για όσο διάστημα διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά τη λήξη/διαγραφή του λογαριασμού σας σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και μόνο για λόγους ανταπόκρισης στις νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις ή για την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών, ή για την αποτροπή απάτης ή άλλων εγκληματικών ενεργειών.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα μας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :  

 • Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: μπορείτε να λάβετε ενημέρωση για το κατά πόσον και ποια δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, καθώς επίσης και αρκετές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία
 • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση ελλείψεων ή ανακρίβειας 
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ,  καθώς και στην περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας ή των εννόμων συμφερόντων τρίτων
 • Διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη εταιρεία  
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας. 

Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε τα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο.    

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν την ιστοσελίδα μας στον τηλεφωνικό αριθμό 6909243423 καθώς και στο email: info@mkboutiquestore.gr

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με το διαχειριστή της ιστοσελίδας μας κο Εμμανουήλ Καρούζο μέσω email: info@mkboutiquestore.gr  ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω.

Μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας, τα οποία και θα ικανοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να απευθυνθείτε στον διαχειριστή της ιστοσελίδας μας. 

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθεια μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια των προσωπικών σας πληροφοριών ή τη χρήση ή πρόσβαση σε αυτά σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Όσοι συνεργάτες μας επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους νόμιμους σκοπούς που εκτίθενται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα μας:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (firewall).
 • Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της ιστοσελίδας μας ή συνδεόμενων εφαρμογών προστατεύονται από υψηλού επιπέδου τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα μας δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στην ιστοσελίδα μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητηθεί να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης  στην ιστοσελίδα μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).

Η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας καταχωρείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε να μην μας αποστέλλετε πληροφορίες σχετικά με στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Eποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που η ιστοσελίδα μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 210- 6475600

Επικαιροποίηση

Προβαίνουμε σε επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας κάθε αναθεωρημένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται ότι είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Η ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους χρήστες της για όλες τις αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σχετικά αναδυόμενα παράθυρα.